ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА"

 1. Цените включват:
  • туристически данък
  • застраховка
  • достъп за едно превозно средство в къмпинга
  • до четири регистрирани лица в един парцел за една нощувка
 2. В цената са включени още:
  • Електрическо захранване до 10А /2,20 kW/с лични средства за свързване на летуващият на каравана, кемпер, палатка/
  • Водозахранване /с лични средства за свързване на летуващият на каравана, кемпер, палатка/
  • Ползване на санитарни помещения /душове, WC/
  • Сметоизвозване
 3. При резервация и настаняване, всеки е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг Градина и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това  приема и настоящите общи условия. 
 4. Със заплащането на престой на територията на къмпинг "Градина" в брой или по банков път, лицето наело парцела декларира, че се е запознал и приел общите условия на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД и Правилника за вътрешния ред.
 5. За валидна се счита резервация, направена чрез използването на  резервационната форма на страницата на къмпинг "Градина", приети са общите условия и Правилника за вътрешния ред от страна на резервиращия/лицето наело парцела и  потвърдена от страна на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД в рамките на 3 работни дни след постъпване на сумата по сметката.
 6. В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 /двадесет и един дни/ преди планираната дата на пристигане.
 7. В случай на анулиране, след този срок, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ"  ЕООД задържа 50% от авансово платената сума.
 8. В случай на анулиране на резервацията по време на престоя, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД  има право да задържи 50% от заплатената сума за неизползваните нощувки.
 9. Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ в брой на рецепция, по банковата сметка на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД или на ПОС Терминал на рецепция преди настаняване.
 10. Срок и начин на плащане на общата цена:

 Ранни записвания за първа линия от 26.11.2018г до 15.12..2018г. и за втора линия от 15.01.2019г до 31.01.2019г.

 • Капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • Останалите 50% се заплащат в срок до 31.01.2019 г. При неплащане на втората вноска в упоменатият срок, първата вноска се връща по сметката, от която е направен преводът, след като от нея бъде удържана сума в размер на три нощувки, по цени посочени в ценоразписа на сайта на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, след което резервацията се анулира.
 • при отказ от резервация преди 31.01.2019 г., "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД има право да задържи стойността на три нощувки, изчислена на база ден, съгласно ценоразписа.
 • При резервиране на парцел по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номер на резервацията, периодът на наемане, както и името на лицето, на което е направена резервацията

 Стандартни записвания

 • Капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцела/бунгалото може да бъде нает/о.
 • Останалите 50% се заплащат минимум 21 /двадесет и един/ работни дни преди датата на настаняване в къмпинга, задължително преди настаняване.
 • В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира, а сума в размер на три нощувки, изчислена база ден, остава в полза на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД.
 • При резервиране на парцел/бунгало по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията/бунгалото, периода на наемане, както и името на лицето на което е направена резервацията.
 1. Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души. След  допълнително  заплащане, според действащ ценоразпис на Къмпинга,  в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия.

 

 1. Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на парцелите, караваните, кемперите, палатките, бунгалата на трети лица, нерегистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга кемпера, караваната и/или палатката. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.  Заедно с последиците по-горе, при неспазване на настоящата забрана, лицето дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 

 

Сметка:  BG55CECB979010D9615300
Валута:   BGN
Титуляр: „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД

Централна Кооперативна Банка